De qui depèn?

De qui depèn?

El Defensor Universitari exerceix les seues funcions amb autonomia i imparcialitat, sense sotmetre’s a mandat imperatiu algun i no rep instruccions de cap òrgan de govern i de representació de la Universitat.

El Defensor Universitari no pot ser expedientat ni sancionat per raó dels actes que ha de  realitzar en l’exercici de les competències pròpies del seu càrrec.

La condició de Defensor Universitari és incompatible amb l’acompliment de qualsevol càrrec de govern o de representació de la Universitat Miguel Hernández.

El càrrec de Defensor Universitari està assimilat al de vicerector amb caràcter general.