Quan i com acudir

Quan acudir?

• Quan estimeu que han sigut vulnerats els vostres drets o retallades les vostres llibertats.
• Quan considereu que existeixen situacions injustes.
• Quan aprecieu que es fan malbé els vostres interessos legítims.
• Quan preciseu orientació, assessorament o informació.
• Quan vulgueu plantejar qüestions d’interès general.

Com acudir?

Qualsevol membre de la Comunitat Universitària que vulga plantejar-nos alguna qüestió o li calga assessorament dins de l’àmbit universitari pot traslladar-nos-la preferentment a través del formulari habilitat a aquest efecte en la WEB del Defensor Universitari, en l’Oficina del Defensor Universitari personalment o enviant-les per carta certificada.

Així mateix, poden presentar-se en el Registre General de la Universitat o acudir personalment a l’Oficina del Defensor Universitari de la UMH prèvia cita.