Què és el Defensor Universitari?

El Defensor Universitari és el membre de la Comunitat Universitària comissionat per la Universitat Miguel Hernández, a través de la seua elecció pel Claustre Universitari, per a vetlar pel respecte i protecció dels drets i interessos legítims dels seus membres i el compliment dels Estatuts a través de la supervisió de totes les activitats de la Universitat.